Muzea a galerie

Żuraw (jeřáb), Gdaňsk, Polsko
Żuraw

Muzeum Narodowe (Národní muzeum)

Jedno z nejstarších muzeí v Polsku. Hlavní budova muzea je v bývalém františkánském muzeu na ulici Toruńska 1.
http://www.mng.gda.pl/

Oddział Sztuki Dawnej (Expozice Starého umění)

– vystavuje množství významných středověký děl včetně obrazu Poslední soud od Hanse Memlinga, který byl původně vystaven v Mariánské bazilice a také množství obrazu vlámských a holandských malířů a také díla gdaňských malířů. Najdeme zde také velkou sbírku keramiky. Tuto expozici najdete v hlavní budově na ulici Toruńska. Vstupné 10 zł, v pátek vstup zdarma, v pondělí zavřeno. Expozice Starého umění je z důvodu rekonstrukce budovy uzavřena od září 2019 do odvolání.

Zielona brama (Zelená brána)

– ul. Długi Targ 24. Vstupné 10 zł, v pondělí zavřeno.

Oddział Sztuki Nowoczesnej (Expozice moderního umění)

– Expozice představuje zejména polskou kresbu a malbu konce 19. století a 20 století. Tuto expozici najdeme v Opatském paláci (Pałac Opatów w Oliwie) na ulici Cystersów 18 ve čtvrti Oliwa. Vstupné 10 zł, v pátek vstup zdarma, v pondělí zavřeno.

Oddział Etnografii (Etnografické oddělení)

– Toto oddělení má více než devět tisíc předmětů lidové kultury, zejména z Pomořanska ale i se sousedních regionů a také z oblastí mimo Evropu. Tuto expozici najdeme ve staré opatské sýpce (Spichlerz Opacki) v areálu Opatského paláce na ulici Cystersów 18 ve čtvrti Oliwa. Vstupné 8 zł, v pátek vstup zdarma, v pondělí zavřeno.

Gdańska Galeria Fotografii (Gdaňská galerie fotografií)

– Expozice představuje zejména lokální historické fotografie. Najdeme ji v zelené bráně na ul. Długi Targ 24. Vstupné 10 zł, v pondělí zavřeno.

Muzeum Gdańska (Muzeum Gdaňska)

Dříve se muzeum jmenovalo Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (Historické muzeum města Gdaňsk), ul. Długa 46/47.

Ratusz Głównego Miasta (Radnice Hlavního Města)

– ul. Długa 46/47. Vstupné 16 zł, v zimní sezóně od 30. září do 30. dubna je v úterý (10-13 hodin) vstup zdarma, v pondělí je zavřeno a v letní sezóně od 1. května do 29. září je vstup zdarma v pondělí (10-13 hodin). Komora palowa, otevřeno denně, vstupné 6 zł (Komora palowa je otevřena od 30. dubna 2020). Vyhlídka na věži, vstupné 10 zł.

Dwór Artusa (Artušův dvůr)

– ul. Długi Targ 43/44. Vstupné 16 zł, v zimní sezóně od 30. září do 30. dubna je v úterý (10-13 hodin) vstup zdarma, v pondělí je zavřeno a v letní sezóně od 1. května do 29. září je vstup zdarma v pondělí (10-13 hodin).

Dom Uphagena – Muzeum Wnętrz Mieszczańskich (Uphagenův dům – Muzeum měšťanského bydlení)

– ul. Długa 12. Vstupné 16 zł, v zimní sezóně od 30. září do 30. dubna je v úterý (10-13 hodin) vstup zdarma, v pondělí je zavřeno a v letní sezóně od 1. května do 29. září je vstup zdarma v pondělí (10-13 hodin).

Muzeum Bursztynu (Muzeum jantaru)

– ul. Targ Węglowy 26. Vstupné 16 zł, v zimní sezóně od 30. září do 30. dubna je v úterý (10-13 hodin) vstup zdarma, v pondělí je zavřeno a v letní sezóně od 1. května do 29. září je vstup zdarma v pondělí (10-13 hodin).

Muzeum Poczty Polskiej (Muzeum polské pošty)

– ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2. Vstupné 10 zł, v zimní sezóně od 30. září do 30. dubna je v úterý (10-13 hodin) vstup zdarma, v pondělí je zavřeno a v letní sezóně od 1. května do 29. září je vstup zdarma v pondělí (10-13 hodin).

Muzeum Nauki Gdańskiej (dříve Muzeum Zegarów Wieżowych – Muzeum věžních hodin)

– ul. Wielkie Młyny 10. Vstupné 16 zł, otevřeno jen v letní sezóně.

Wartownia nr 1 na Westerplatte

– ul. Mjr. H. Sucharskiego. Vstupné 6 zł, otevřeno jen v letní sezóně.

Twierdza Wisłoujście (Tvrz Wisłoujście)

– ul. Stara Twierdza 1. Vstupné 20 zł, otevřeno jen v letní sezóně.

Vstupenka do všech osmi poboček muzea (Karnet „8 Muzeów Gdańska“) stojí 80 zł.
https://muzeumgdansk.pl/
Narodowe Muzeum Morskie (Národní námořní muzeum)

Żuraw (Jeřáb)

– ul. Szeroka 67/68. Budova bývalé brány s jeřábem z 15. století. Je zde stálá výstava „Gdańsk od XVI do XVIII wieku – życie portowego miasta“. O historii Gdaňska jako přístavu a o životě v něm v období od 16. do 18. století. Vstupné 12 zł. Ve středu vstup zdarma. Otevřeno od úterý do neděle, v období 12.6. 2020 – 30.8. 2020 otevřeno každý den.

Spichlerze na Ołowiance (Špýchary na Ołowiance)

– ul. Ołowianka 9-13. najdeme zde několik stálých výstav, například „Polacy na morzach świata“ a „Galeria Morska“. Vstupné 12 zł. Ve středu vstup zdarma na stálou výstavu.

Statek-muzeum „Sołdek“ (Loď Soldek)

– ul. Ołowianka 9-13. Prohlídka lodi, která byla prvním námořním plavidlem postaveným v poválečném Polsku. Vstupné 12 zł.

Ośrodek Kultury Morskiej

– ul. Tokarska 21-25. Najdeme zde stálou výstavu „Łodzie ludów świata“ (Vstupné 8 zł, ve středu vstup zdarma) a interektivní výstavu pro děti „Ludzie-Statki-Porty“ (Vstupné 12 zł).

Prom „Motława“

– loď spojující v pravidelných intervalech Długie Pobrzeże a ostrov Ołowianka. Jedna cesta stojí 2,50 zł.

Společná vstupenka na Spichlerze, „Sołdek“, Żuraw i Ośrodek Kultury Morskiej plus cesta lodí „Motława“ z nábřeží Długie Pobrzeże na ostrov Ołowianka a zpět stojí 30 zł. Společná vstupenka na Spichlerze, „Sołdek“, Żuraw plus cesta lodí „Motława“ z nábřeží Długie Pobrzeże na ostrov Ołowianka a zpět stojí 25 zł.
http://www.nmm.pl/

Muzeum Archeologiczne (Archeologické muzeum)

Expozice je zaměřena na prehistorii severního Polska, kulturu obyvatel Gdańska a Gdaňského Pomořanska od raného středověku po moderní dobu, jantaru a a výrobky z jantaru, od pravěku po moderní dobu; kulturu bývalých a současných obyvatel Súdánu.

Dom Przyrodników

– ul. Mariacka 25/26. Hlavní budova muzea. Najdeme zde výstavy „Pradzieje Pomorza Gdańskiego”, „Z bursztynem przez tysiąclecia”, „Schorzenia ludności prahistorycznej na ziemiach polskich”, „1000 lat Gdańska w świetle wykopalisk” a „Tajemnice Doliny Nilu. Sudan. Archeologia i Etnografia”. Vstupné 8 zł. V sobotu bezplatný vstup. V pondělí zavřeno. Vstupné na vyhlídkovou věž 5 zł, otevřeno každý den.

Piwnica Romańska

– Plac Dominikański 1. Expozice představující zrekonstruované románské sklepy. Je zde výstava „Najstarsze dzieje Kępy Dominikańskiej”. Vstupné 8 zł. V neděli vstup zdarma. V pondělí zavřeno.

Błękitny Baranek

– expozice na ul. Chmielną 53. Výstavy „Miasto pod miastem”, „Średniowieczna uliczka hanzeatycka”,„Gdańsk w świecie Hanzy”,„Wyspa Spichrzów w Gdańsku” Expozice je z důvodu rekonstrukce objektu stále do odvolání uzavřena.
http://archeologia.pl/

Muzeum Archidiecezjalne (Arcidiecézní muzeum)

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1, Gdańsk-Oliwa. Muzeum se nachází v budově bývalého cisterciáckého kláštera. Expozice představuje zejména sakrální umění. Muzeum je otevřeno od 1. července do 15. září. V neděli zavřeno.
http://www.archikatedraoliwa.pl/zabytki-4157/muzeum-archidiecezjalne-4162

Muzeum 2. světové války

pl. Władysława Bartoszewskiego 1. Muzeum bylo otevřeno v březnu 2017. Vstupné 23 zł. Otevřeno od úterý do neděle. V úterý je vstup na hlavní výstavu zdarma.
http://muzeum1939.pl/

Latarnia Morska Gdańsk Nowy Port (Maják, Nowy Port)

ul. Przemysłowa. Bývalý maják nacházející se ve čtvrti Nowy Port. Otevřeno od 1. května do 31. srpna každý den, v září jen o víkendech. Vstupné 10 zł.
http://www.latarnia.gda.pl/

Izba Pamięci Wincentego Pola w Gdańsku-Sobieszewie

Centrum Wystawiennicze Wyspy Sobieszewskiej i Ujścia Wisły im. Wincentego Pola GAK. Turystyczna 3, Sobieszew. Muzeum věnované životu a práci polského básníka Wincentego Pola, který se nachází v Gdaňsku na ostrově Sobieszewském ostrově (Wyspa Sobieszewska).

Galeria Starych Zabawek w Gdańsku (Muzeum starých hraček)

http://stare-zabawki.pl/

Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Muzeum gdaňské lékařské univerzity)

al. Zwycięstwa 41/42. Muzeum představující historii medicíny a medicínského školství, zvláště ve spojitosti s Gdaňskem. Otevřeno pondělí až pátek. Vstup zdarma. Nutno rezrvovat na tel. 58 349 14 46 nebo na mailu muzeum@gumed.edu.pl
https://gumed.edu.pl/410.html

Centrum Hewelianum w Gdańsku

ul. Gradowa 6. Naučné vědeckotechnické centrum popularizující vědu a techniku zejména pomocí interaktivních výstav. Vstupné 20 zł. V pondělí zavřeno.
http://www.hewelianum.pl

Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” (Centrum současného umění „Łaźnia”)

„Łaźnia 1” ul. Jaskółcza 1, „Łaźnia 2” ul. Strajku Dokerów 5. Galerie moderního umění. Łaźnia 1: Vstupné 7 zł, ve středu vstup zdarma, v pondělí zavřeno.
http://laznia.pl

Strefa Historyczna Wolnego Miasta Gdańska

Długi Targ 25/27. Historické muzeum prezentující exponáty z období Svobodného Města Gdaňsk. V pondělí zavřeno.

Sala BHP

ul. Popiełuszki 6. Historická budova na území Gdaňských loděnic, kde zasedal v roce 1980 stávkový výbor a kde byly podepsány srpnové dohody. Je zde výstava „Solidarność – Drogi do Porozumienia“ a výstava o historii gdaňských loděnic „Stocznia Solidarność. (Historia Stoczni Gdańskiej 1844 – 2015) Otevřeno denně.
http://www.salabhp.pl/Booking.com